Weerbaarder worden

Vindt jouw kind het moeilijk om voor zichzelf op te komen? Bijvoorbeeld als iemand een vervelend grapje maakt, kritiek geeft, plaagt of pest of zegt dat je kind iets moet doen wat het niet wil. Als je kind onvoldoende weerbaar is, kan het situaties meemaken die het niet fijn vindt en gekwetst worden. Vaak zijn het lieve, zorgzame kinderen, die ervoor zorgen dat anderen zich prettig voelen en geen conflicten willen. Voor deze kinderen is het vaak moeilijk om ‘nee’ te zeggen.Het probleem ‘weerbaarder worden’ kan, naarmate je er langer mee wacht om het te verhelpen, dan nog een moeilijk proces zijn en kan soms langere tijd duren, voordat het wat beter gaat. Het is een praktisch leerproces. Je kunt wel luisteren naar de tips van anderen, maar in de praktijk zul je het toch vaak zelf moeten doen om volledig voor jezelf te leren opkomen. Dus is het goed het probleem op tijd aan te pakken om je kind te laten helpen om weerbaarder te worden. Het probleem ‘weerbaarder worden’ kan een moeilijk proces zijn en kan soms langere tijd duren, voordat het wat beter gaat. Het is een praktisch leerproces. Je kunt wel luisteren naar de tips van anderen, maar in de praktijk zul je het vaak zelf moeten doen en volledig voor jezelf leren opkomen.

Waarom durft je kind geen ‘nee’ te zeggen?

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom je kind het moeilijk vindt om nee te zeggen:

         Je kind heeft weinig zelfvertrouwen en durft niet voor zichzelf op te komen.

–         Je kind vindt het naar om de ander te kwetsen en wil niet dat de ander boos wordt.

–         Je kind wil niet afgewezen worden en wil er graag bij horen.

–         Voor een kind van gescheiden ouders kan het moeilijk zijn om zijn mening te geven, omdat het één van zijn ouders niet wil afvallen en er eigenlijk moeilijk tussen zit.

Wat kan er gebeuren als je kind geen nee durft te zeggen?

Zolang je kind bezig is met de ander, is er minder ruimte voor zichzelf. Dit zal energie kosten, is vermoeiend en kan ervoor zorgen dat je kind op andere momenten sneller boos, geïrriteerd of verdrietig reageert. Als je kind zich steeds maar weer aanpast aan die ander, zal het zichzelf verliezen en heeft het uiteindelijk geen eigen mening meer. Je kind kan makkelijk beïnvloed worden en doen wat anderen willen.

Hoe leer je (onbewust) je kind de ander een plezier te doen en zelf niet weerbaar te worden?

Je kunt dit gedrag bij je kind als ouder stimuleren door vaker af te stemmen op de gevoelens en behoeften van de ander. Misschien probeer je dat je kind mee te geven, b.v.: ‘anders wordt de meneer boos, hoor’ of ‘dat vindt opa niet lief van jou’. Dan complimenteer je je kind op het moment dat het sociaal gedrag laat zien: ‘wat aardig van jou’. Het risico hieraan is dat je kind besluit dat het gewaardeerd wordt als het de ander naar de zin maakt én dit dan ook gaat doen. Het kan helpen om deze opmerkingen te vermijden en de gevoelens en behoeften van je kind te benoemen.

Herken je jezelf in je kind?

Misschien herken jij jezelf in je kind en vind je het ook moeilijk om ‘nee’ te zeggen, omdat je het anderen graag naar de zin maakt. Het is een mooie eigenschap en betekent dat je kunt afstemmen op behoeften van de ander en vriendelijk en meegaand bent. Maar een valkuil hierbij is dat je de ander een plezier doet en jezelf te weinig. Om dit anders bij je kind aan te leren, kun je beginnen met dit zelf te gaan doen. Jij bent het voorbeeld voor je kind en je kind zal dit van je over gaan nemen.

Hoe weet je of je kind mogelijk wel weerbaar is?

Bekijk eens onderstaande signalen:

–         Je kind heeft een eigen mening en vertelt andere kinderen wat het wil.

–         Je kind zegt er iets van als iemand om hulp vraagt of vervelend doet.

–         Je kind zoekt hulp of verdedigt zich bij plagen of gepest worden.

–         Je kind zegt ‘nee’ als het iets niet wil en zoekt zelf naar een oplossing.

–         Je kind heeft zelfvertrouwen en zet door als iets niet lukt. Het kent zijn eigen kwaliteiten.

–         Je kind durft in een groep iets te zeggen, stapt zelf op anderen af en doet mee met de groep.

–         Je kind gaat naar de leerkracht om hulp te vragen.

–         Je kind reageert kalm op kritiek en probeert hier iets mee te doen.

Herken je de meeste van deze signalen, dan is je kind voldoende weerbaar. Als je kind weerbaar is en voldoende zelfvertrouwen heeft, is het bestand tegen vervelende dingen die kunnen gebeuren en zit het lekker in zijn vel.

Hoe weet je of je kind mogelijk niet weerbaar is?

Bekijk eens onderstaande signalen:

–         Je kind durft geen ‘nee’ te zeggen als het iets niet wil.

–         Je kind wordt regelmatig geplaagd of gepest.

–         Je kind weet niet hoe te reageren op vervelende opmerkingen, grapjes, pestgedrag.

–         Je kind durft geen hulp te vragen aan anderen, ook niet aan de leerkracht.

–         Je kind is van slag als de ander iets negatiefs over hem zegt.

–         Je kind laat anderen vaak voorgaan, ten koste van zichzelf.

–         Je kind piekert veel en blijft lang hangen in eigen emoties.

–         Je kind is verlegen komt niet voor zichzelf op.

–         Je kind uit teleurstelling en frustratie door zijn boosheid.

–         Je kind kan moeilijk positief denken en relativeren.

–         Je kind gaat bij kritiek aan zichzelf twijfelen.

–         Je kind heeft thuis duidelijk een eigen mening, maar durft dit buitenshuis niet.

–         Je kind vindt het moeilijk om zelf initiatief te nemen en op anderen af te stappen.

Als je kind met één of meer van deze punten moeite heeft, kan het goed zijn je kind een tijdje te observeren hoe het gaat. Je kind is in ontwikkeling en soms kan het vanzelf beter gaan. Is dit niet het geval of zie je dat je kind er last van heeft, dan kan het goed zijn om je kind bij mij te laten behandelen. We gebruiken in de praktijk o.a. allerlei materialen, spelletjes, verhalen en boeken en een eigen creatieve bijdrage van ieder kind, zodat je kind in een aantal sessies weer weerbaarder zal worden.

Het zal vooral een genot voor het kind zelf zijn om te ervaren wat het betekent om zelf weerbaar(der) te kunnen zijn. Ook in het gezin kan dit veranderingen opleveren. Een kleine moeite om je kind een paar sessies te laten krijgen, maar met als gevolg een grote uitwerking voor een hele lange tijd! Jullie zijn van harte welkom op de praktijk!

adminWeerbaarder worden