Problemen bij verhuizing

De periode voor de verhuizing

Verhuizing kan voor je kind een grote stap in een leven zijn en veel met je kind doen. Wanneer alles in een andere plaats opnieuw opgebouwd moet gaan worden en het vertrouwde achtergelaten moet gaan worden, is dat niet gemakkelijk voor je kind. Het is belangrijk dat je kind overal op een goede manier afscheid van kan nemen op de plek die je gaat verlaten, zodat het daarna beter verder zal kunnen met het nieuwe leven. Moeilijke onderdelen van afscheid nemen kunnen daarbij zijn o.a. de school, sportvereniging, muziekles of vriendjes voor langere tijd en deze momenten kunnen zeker stress geven bij je kind. Zodra er sprake is van meerdere keren verhuizen in een kinderleven, kan dit ook nog eens zijn invloed hebben op de schoolprestaties en sociale contacten. Tijdens de puberteit, en indien er sprake is van een minder prettige situatie en oorzaak b.v. echtscheiding van de ouders, kan de verhuizing nog moeilijker voor je kind zijn.

De periode van de verhuizing

Als ouder doe je er goed aan je kind niet direct van de verhuizing te vertellen. Dit kan onrust en verwarring bij je kind opleveren en je moet proberen om die periode zo kort mogelijk te houden.  Op het moment dat bekend is welke nieuwe woning het gaat worden, kun je het beste pas concrete stappen ondernemen met het kind, door b.v. samen naar het nieuwe huis en evt. de nieuwe school te gaan bekijken.

Natuurlijk is het belangrijk voor je kind hoe jij als ouder zelf met de verhuizing omgaat. Pak je het allemaal gemakkelijk op en blijf je krachtig en positief, dan zal dat veel kunnen schelen voor je kind. Je kind zal de hele situatie ook makkelijker opnemen. Je kind zal je kracht en sfeer absoluut voelen en van je overnemen. Het is normaal dat je kind in zo’n moeilijke situatie af en toe verdriet, woede en angst kan hebben; alles bij elkaar kunnen het uiteraard onoverzichtelijke gebeurtenissen zijn voor je kind.

De periode na de verhuizing

Na de verhuizing is het goed zo snel mogelijk een nieuwe plek te creëren met vertrouwde spullen, waar je kind zich prettig voelt en zo even de onrust van het verhuizen kan ontvluchten. Het is belangrijk om je kind de eerste maanden na de verhuizing extra in de gaten te houden en te letten op mogelijke signalen, die aangeven dat je kind het moeilijk heeft of kan hebben. Signalen zouden kunnen zijn: slecht slapen, stemmingswisselingen, minder goede schoolprestaties, depressief gedrag, meer agressie dan voorheen, prikkelbaarheid of minder en slecht eten. Voor veel jongere kinderen op de basisschool, zullen deze gevoelens en situaties meestal moeilijker te uiten zijn dan voor de wat oudere kinderen in de puberteit. Die zullen zich over het algemeen op dit gebied beter met woorden kunnen uiten. Het zal prettig voor je kind zijn om na de verhuizing sommige eigen spullen zelf uit te pakken en een bewuste plaats te kunnen geven in zijn nieuwe kamer. Dan zal je kind de nieuwe situatie veel beter gaan ervaren en begrijpen. Zo krijg je zelf ook alleen maar een betere band met je kind.

Je neemt als ouder vaak de verhuizing sneller op dan je kind, omdat je het ritme meestal makkelijker oppakt. Je kind heeft daar meer tijd voor nodig en moet vaak wennen aan veel nieuwe veranderingen, zowel kleine als grote. Dat zal energie en tijd kosten voor je kind. Belangrijk is dat je daar als ouder bij stilstaat en er rekening mee houdt dat je kind de situatie vaak iets minder snel opneemt en ervaart dan jijzelf. Vooral bij je jonge kind is het belangrijk om na de verhuizing zo veel mogelijk rust en regelmaat te creëren. Laat de dagen zo voorspelbaar mogelijk verlopen. Daarmee geef je je kind het gevoel van veiligheid weer terug, dat door de verhuizing verdwenen kan zijn.

Naast alle problemen, die door de verhuizing kunnen ontstaan, kan een verhuizing ook wel heel leerzaam voor je kind zijn. Je kind zal zich bij grote(re) veranderingen in het leven veel flexibeler  gaan opstellen en zich makkelijker gaan aanpassen bij veranderingen. Een groot verschil met het altijd blijven wonen op dezelfde plek.

Peuters en kleuters en verhuizing

Een peuter en kleuter kunnen wel een beetje voorbereid worden door de ouder, door b.v. een prentenboek voor te lezen over het thema ‘verhuizen’. Daarnaast kan het goed zijn om samen een kijkje te gaan nemen bij het nieuwe huis, de nieuwe peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf of het nieuwe speeltuintje in de wijk. Voor kleuters geldt dat, zodra de verhuizing nadert, het goed is om zelf een aantal van zijn eigen spullen in te pakken. Sommige vertrouwde spulletjes kunnen in een rugzak gedaan worden, zodat je kind tijdens de verhuizing iets vertrouwds bij zich heeft. Tijdens een verhuizing is het over het algemeen goed je kind erbij te laten zijn, maar je moet er wel voor te zorgen dat er iemand is om je kind bezig te houden, zodat het zich niet verloren voelt tijdens de verhuizing.

Pubers en verhuizing
De periode dat je kind in de puberteit komt, is niet zo’n geschikte periode voor je kind om te gaan verhuizen. Er verandert namelijk al zoveel in het leven van een beginnende puber, zoals lichamelijke veranderingen, onzekerheid, de stress bij de overgang naar de middelbare school. Dan kan een verhuizing erbij net even iets teveel zijn. Mocht het wel het geval zijn, dan kan je kind meer betrokken worden bij de voorbereiding van de verhuizing. Belangrijk is hoe je kind de keuze van het nieuwe huis vindt. In een verdere fase kan je kind inspraak hebben op de keuze van de eigen kamer en mogelijk keuze van de school etc. Probeer in je oude huis zo lang mogelijke één gezellige en vertrouwde kamer te houden, zodat je kind zich daar kan terugtrekken. Na de verhuizing is het goed in het nieuwe huis snel een veilige, eigen plek te creëren voor je kind met vertrouwde spullen.

Voor alle leeftijden geldt dat het verlies van goede, langere vriendschappen, zeker in het geval van een verdere verhuizing, heel moeilijk kan zijn voor je kind. Als je kind het dan ook niet zo gemakkelijk vindt om op de nieuwe plek nieuwe vrienden te maken, b.v. door verlegenheid, onzekerheid of sociale angst, kan je kind daar mogelijk problemen mee gaan krijgen. Zorg dat je kind op een sportvereniging gaat, om voldoende contacten te gaan krijgen. Daarnaast is een paar keer hulp van mij, een kindercoach, absoluut een idee. Dat zal je kind goed doen in een paar keer!

adminProblemen bij verhuizing