Pesten

Welke vormen van pesten zijn er?

Er zijn verschillende manieren waarop je kind pestgedrag kan hebben. Bij jongens is pesten vaker fysiek en opvallend. Bij meisjes is het meestal subtieler, door o.a. roddelen en buitensluiten. Er zijn verschillende vormen van pesten, zoals fysieke agressie, uitschelden, bedreigen, negeren, nadoen, uitlachen, naroepen of een ander de schuld van iets geven. Social media is steeds vaker een veel voorkomende factor, zgn. cyberpesten. Kinderen zijn op steeds jongere leeftijd en vaker op social media, zoals facebook, twitter, whatsapp en Instagram. Je kind kan dan in een kwaad daglicht gesteld worden door o.a. bewerkte foto’s, beledigingen of haatberichten op sociale platforms.

Hoe herken je als ouder de signalen van het pesten bij je kind?

Sommige kinderen vertellen tegen hun ouders dat ze gepest worden, maar wat als je kind dit niet zegt? Hieronder enkele signalen voor de ouder, die kunnen duiden op pesten:

– de schoolprestaties van je kind gaan achteruit. Je kind kan zich moeilijker concentreren.

– het kan zijn dat je kind niet meer naar school wil of naar zijn hobby- of sportclub.

– je kind heeft niet zoveel vriendjes en speelt niet zo vaak met ze. Dit gebeurt niet bij anderen en    niet thuis. Daarbij heeft je kind weinig feestjes van andere kinderen.

– je kind klaagt regelmatig over buikpijn, hoofdpijn of misselijkheid.

– je kind heeft minder eetlust.

– je kind wordt stiller, meer in zichzelf gekeerd en steeds minder vrolijk.

– je kind is prikkelbaar, huilt snel of maakt vaker ruzie.

– je kind slaapt slecht.

Het zou ook kunnen zijn dat je kind thuis komt met allerlei blauwe plekken, verwondingen of kapotte spullen. Op school staat je kind er alleen voor en blijft het in de buurt van de leerkracht. Deze signalen kunnen ook het gevolg zijn van een andere oorzaak dan pesten. Belangrijk is het om met je kind te praten. Wat als eruit komt dat je kind inderdaad gepest wordt op school of waar ook, dan zal dit het zelfvertrouwen en zelfbeeld van je kind aantasten. Zodra pestgedrag met je kind gebeurt (b.v. ‘Jij bent dom, zeg!’) en je kind negeert dit, gebeuren er drie dingen:

  • De opmerking komt echt binnen bij je kind. Door niet hierop te reageren, kan je kind gaan geloven wat de pester tegen hem zegt en moet stevig in zijn schoenen staan om dit niet te geloven. Het is vaak zo dat gepeste kinderen juist onzeker zijn en geen sterk zelfbeeld hebben.
  • De pester gaat over de grens heen bij je kind. Alleen door de pester te negeren, laat je kind zien dat de pester blijkbaar gewoon over zijn grens mag gaan en lelijke dingen mag zeggen.
  • Je kind voelt zich machteloos. Je kind weet niet hoe het zich moet verweren tegen de pester, terwijl de pester hem pijn doet. Kinderen kunnen zich meestal niet inhouden om niet te reageren. Voor je kind is het daarom moeilijk om niets terug te zeggen of te doen.

Gevolgen van pesten voor je kind.

Voor je kind kan pesten verregaande gevolgen hebben. Het kan het zelfvertrouwen aantasten, geeft gevoelens van eenzaamheid of zelfs depressies. Deze gevoelens kunnen een leven lang meegedragen worden en traumatische herinneringen geven aan de schoolperiode.

Probeer eerst samen te bedenken wat jullie gaan doen om het pesten aan te pakken.

Iets waar je als ouder angst voor kunt hebben, is dat je kind nog meer ellende over zich heen krijgt als het reageert op het pesten. Dit is geen onterechte angst als je kind niet op de juiste manier voor zichzelf weet op te komen. Pesten kan dan verergeren. Belangrijk is dat je kind zich op een goede manier verdedigt en zich niet zomaar alles laat zeggen. Maak samen met je kind een plan om het pesten aan te pakken, hoe het beste te reageren op het pesten? Stem ook af op wat je kind zelf aangeeft. Wil je kind het pesten eerst zelf proberen aan te pakken, dan kun je hierin ondersteunen met tips hoe hij dit kan doen, wat hij kan zeggen, zijn houding en hulp van de juf. Zo ondersteun je het kind in leren voelen en het aangeven van zijn grens. Als je kind regelmatig niet naar school wil, is het belangrijk om de oorzaak te achterhalen. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom je kind niet naar school wil, een belangrijke reden kan zijn dat je kind wordt gepest. 

Tips om met school in gesprek te gaan.

Als het probleem te maken heeft met school, is het belangrijk om in gesprek te gaan met de leerkracht. Soms is de leerkracht niet op de hoogte van hoe het kind het ervaart om naar school te gaan, omdat zij een ander kind ziet op school. Vaak kunnen er aanpassingen worden gedaan. Het is belangrijk dat de school het probleem serieus neemt!

Hoe je jouw kind zelf kunt leren om stevig zijn eigen grens aan te geven.

Bij het aangeven van je eigen grens, gaat het om drie vaardigheden:

  • Stevig staan: doordat je kind stevig staat, laat het zien dat het zichzelf serieus neemt en niet zomaar dingen laat gebeuren die het niet wil.
  • Overtuigend kijken: als je kind iets vervelend vindt, kan het helpen om zijn wenkbrauwen te fronsen en streng/boos te kijken naar de ander en niet lachend iets af te keuren.
  • Duidelijk vertellen wat je vervelend vindt: je kind moet duidelijk zijn:‘ ik vind het niet leuk dat je me duwt, stop ermee!’ i.p.v. ‘stop hou op!’.

De hulp van een buitenstaander.

Als je kind wordt gepest, raakt dit je diep als ouder. Pesten is een pijnlijk onderwerp om over te praten. Vooral als het pesten nog niet is gestopt, is er een overmaat aan gekwetste gevoelens: frustratie, boosheid en teleurstelling. Het kan dan, zeker voor een ouder, moeilijk zijn om het probleem op te lossen met het kind. Soms is het makkelijker om een buitenstaander, in dit geval een kindercoach, te laten helpen en mee te laten denken met het probleem. M.b.v. allerlei speciale materialen, verhalen, gesprekken en opdrachten kunnen we mogelijk snel tot een oplossing komen.

adminPesten