Leerproblemen

Welke problemen kunnen er n.a.v. een leerprobleem ontstaan?

Leren is een belangrijk punt in het leven van je kind, zowel thuis als op school. Om goed te kunnen leren is het belangrijk dat je kind lekker in zijn vel zit. Het kan gebeuren dat je kind in zijn leven problemen gaat krijgen met leren, zowel thuis als op school. De gevolgen van leerproblemen zijn niet altijd gering. Je kind kan mogelijk een achterstand gaan oplopen, waarbij het last kan hebben van concentratiestoornissen en faalangst. Ook kan het belemmeringen in het zelfbeeld krijgen, zoals ‘ik kan het toch niet’, ‘ik ben dom en de ander kan het wel’. Verder kunnen problemen ontstaan met slecht slapen, niet naar school willen of durven, bang zijn in het donker of mogelijk andere angsten. De school geeft vaak aan, dat het leren bij je kind niet gaat, zoals het zou moeten zijn, terwijl je thuis merkt dat je kind behoorlijk slim is. Bij de één is persoonlijk contact met een leerkracht nodig, de ander doet het liever alleen.

Wat kunnen de oorzaken zijn van een leerprobleem?

Er kunnen uiteraard voor elk kind afzonderlijk andere, verschillende oorzaken zijn, zoals:

  • de oorzaak bij veel kinderen met een leerprobleem kan zijn, dat ze rechtsgeoriënteerde kinderen zijn en anders leren, terwijl ons onderwijs gericht is op leren met de linkerhersenhelft. Dit kind kan een probleem hebben t.a.v. de hoogsensitiviteit en dat kan het leren enorm in de weg zitten voor het kind. Door een leerprobleem kan een kind ook weer faalangst eraan overhouden.
  • aandachts- en concentratieproblemen vormen mede een belangrijke oorzaak voor het vastlopen van kinderen op school. Een belangrijke factor en groot probleem voor het kind kan ADHD zijn. Deze kinderen zijn sneller afgeleid, drukker en/of doen vaak de dingen zonder erbij na te denken. Een stimulerende ondersteunende omgeving, waarin het kan nadenken over stappen en gevolgen, is belangrijk voor dit kind. Zodra een kind te maken krijgt met een of andere vorm van emotionele verwaarlozing en/of angst, is dat niet goed voor het kind.
  • leerproblemen kunnen ook verstoord zijn door problemen met het geheugen. Je kind zou dan een medisch probleem kunnen hebben b.v. met de epilepsie.
  • verder kunnen er in de thuissituatie door spanningen binnen het gezin emotionele problemen voorkomen, mogelijk voor een bepaalde periode. Deze kunnen van invloed zijn op de leerprestaties van het kind.

Het kunnen dus allerlei verschillende soorten factoren zijn op vele terreinen, waardoor je kind een leerprobleem kan krijgen. Het is vaak de optelsom van factoren, zowel thuis als op school, hoe het uiteindelijk  met je kind zal gaan.

Het zou ook kunnen zijn dat je kind het doel en de redenen van het leren zelf totaal niet ziet zitten. Veel kinderen willen graag doelgericht werken. Indien er geen reden is, waarom zal je je dan inspannen? Bovendien zijn er kinderen die stoppen met leren, zodra het lastiger wordt. Dit kind kan faalangst krijgen en redenen bedenken om het leren uit de weg te gaan. Het kind ziet het leren als onzin, haakt af en vermijd evt. kritische feedback. Zonder motivatie en doorzettingsvermogen, zal een kind binnen het onderwijs uiteindelijk niet kunnen slagen. Iets waar juist in het onderwijs extra aandacht aan zou moeten worden gegeven.

Wat kan een kindercoach aan leerproblemen gaan doen?

Uiteraard wordt er allereerst naar je kind gekeken wat het belangrijkste is voor het moment om te gaan veranderen. Wil je kind wel leren of sluit het zich hiervoor juist af? Hoe is de band met de leerkracht? Kan je kind zich wel concentreren in de klas of moet deze situatie veranderen? Hoe zit je kind in elkaar; is het een beelddenker of een doener? Is je kind tijdens de therapie bereid langzaam te leren en te veranderen? Dit is maar een kleine hoeveelheid van de vragen, waar in de praktijk naar gekeken zal gaan worden.

Tijdens de therapie komt je kind vaak al doende tot een oplossing en gaat het zelf zijn eigen situatie inzien. Je kind komt tot het inzicht dat het voor zichzelf niet altijd even handig bezig is en het graag anders zal willen gaan doen. Tijdens de therapie worden allerlei soorten materialen, spelen, (meditatie)oefeningen, opdrachten e.d. gebruikt, die je kind zelf mag en kan verwerken, om zo zelf vrij snel tot een inzicht te komen, zodat de situatie zal veranderen. Uiteindelijk zal je kind zich, door een aantal keer een therapeutische behandeling, in zijn geheel veel beter gaan voelen!

adminLeerproblemen