Echtscheiding

Echtscheiding is in veel gevallen een moeilijk en ingewikkeld probleem en het zal veel energie en tijd zal vragen. Dit geldt uiteraard voor de ouders, maar indien ze aanwezig zijn, ook voor je kind(eren). Belangrijk is daarbij dat de kinderen er zo min mogelijk last van ondervinden. Dit zal zeker niet altijd mogelijk zijn, aangezien je kind(eren) in veel gevallen getuige kunnen zijn van de ruzies tussen beide ouders. Hoe kun je dan als ouders je kind(eren) in een situatie van echtscheiding toch zo goed mogelijk ondersteunen? Vaak komt het voor dat je kind(eren) te maken krijgen met loyaliteitsproblemen richting de ouders. Als kindercoach kan ik jullie ondersteunen bij o.a. dit soort problemen en mogelijk antwoord geven op praktische vragen. Bij het maken van het ouderschapsplan kan ik als kindercoach ouders helpen keuzes te maken, die aansluiten bij de behoeften en de mogelijkheden van je kind(eren). Soms is één gesprek voldoende, soms zijn meerdere gesprekken nodig. Samen kijken naar het waardevolste en kwetsbaarste wat je samen hebt: je kind(eren). Het is niet zomaar iets…..

De echtscheiding kan voor je kind(eren) meer vragen dan antwoorden oproepen. Bij je kind(eren) kan een echtscheiding in veel gevallen heftige emoties oproepen als boosheid, angst, verdriet en onzekerheid. Kinderen kunnen mij niet alleen vragen stellen, maar uiteraard ook hun gevoelens uiten over de echtscheiding. Essentieel daarbij is, dat de kinderen begrijpen waarom hun ouders gaan scheiden en kunnen aangeven wat voor henzelf daarbij belangrijk is.

Vaak zijn de kinderen blij dat er iemand is in deze moeilijke periode, die tijd heeft om naar hen te luisteren en waar zij met hun verhaal terecht kunnen. Voor ouders kan het prettig zijn om je kind(eren) te laten praten met iemand die een luisterend oor biedt, adviezen geeft en helpt met problemen en lastige keuzes. Daarbij zijn de ouders vaak verrast over de dingen die mij als kindercoach worden toevertrouwd, b.v. verhalen over slecht slapen, schaamte en allerlei kleine en grote zorgen. Hierbij help ik de kinderen, om zo goed mogelijk met de echtscheiding om te kunnen gaan. Er zijn zoveel vragen waar kinderen mee kunnen zitten en die moeten toch een plek krijgen.

Net als voor de ouders is een echtscheiding ook voor je kind(eren) een heel heftige ervaring. Het zal vrijwel altijd zijn sporen nalaten bij je kind(eren). De situatie kan ervoor zorgen dat sommige kinderen zich terugtrekken of juist weerbarstig reageert. Andere kinderen krijgen last van verlatingsangst of voelen zich schuldig.

Hoe kun je voorkomen dat je kind(eren) zo min mogelijk onder de echtscheiding lijden? Dat kun je door o.a. het volgende te doen:

Blijf goed luisteren naar je kind(eren): ieder kind zit vaak met veel vragen over de echtscheiding. Het maakt zich zorgen en soms moet je kind echt even zijn verhaal kwijt. Neem daar vooral de tijd voor. Ga er rustig voor zitten en onderbreek je kind niet. Wees voorzichtig met te snelle ‘oplossingsgerichte’ reacties. Je kind wil alleen graag gehoord worden en heeft een grote behoefte aan oprechte aandacht en geduld van zijn ouder.

Je kind(eren) kan/kunnen zich terughoudend opstellen t.a.v. de emoties: je kind(eren) wil(len) je als ouder niet kwetsen. Laat je kind(eren) voelen dat er ruimte is voor alle gevoelens. Vertel b.v. dat het normaal is om te hopen dat papa en mama (de ex-partners) weer bij elkaar komen. Schaamte voor deze wens, kan er zijn bij je kind(eren), maar dat is niet nodig. Alle kinderen willen nou eenmaal graag dat hun ouders bij elkaar zijn. Laat je kind(eren) daarbij wel duidelijk weten dat je als ouders echt niet meer bij elkaar komt.

Zeg je kind(eren) dat de scheiding niet hun schuld is : veel kinderen denken dat zij de echtscheiding hebben veroorzaakt. Je moet je kind(eren) er geregeld van overtuigen dat het absoluut niet zijn schuld is. Het is belangrijk dat je de eerste jaren na de scheiding blijft benadrukken dat de scheiding een beslissing van de ouders is geweest.

Maak het niet mooier dan het is: vertel je kind(eren) geen smoesjes. Je Kind(eren) voelen het precies aan wanneer je iets voor ze achterhoudt. En dat kan als onprettig ervaren worden. Er is behoefte aan duidelijkheid en begrijpelijke antwoorden op de vragen bij je kind(eren).

Ga niet wijzen: probeer je in gesprekken met je kind(eren) niet negatief uit te laten over je partner. Daarvan raakt je kind in een loyaliteitsconflict. Communiceer niet met je partner via je kind(eren) en sta open voor positieve opmerkingen over je partner.

Stel je kind gerust: vertel je kind wat je van plan bent te doen met de echtscheiding, zodat je kind zich geen zorgen hoeft te maken.

Wat te doen als de situatie je te zwaar wordt.

Veel kinderen voelen zich onzeker door de echtscheiding en zijn hierdoor vaak niet in balans. Door een echtscheiding kunnen ze een extra tik krijgen als het gaat om hun emotionele staat, maar ook op lichamelijk gebied kan dit zijn impact hebben. Misschien slapen ze minder, eten ze onregelmatiger. De angsten en verwachtingen die niet bevredigd worden, laten zo hun sporen na in het lichaam en de ziel van het kind. Ze hebben jou nodig. Natuurlijk zul je al genoeg aan jezelf hebben in deze situatie. Mocht je in zo’n situatie zitten en je voelt het als een steeds zwaardere last voor jezelf en je kind(eren), dan kun je altijd door mij ondersteund worden door je kind(eren) te laten helpen. Doordat je kind(eren) door het coachen van mij verander(t)en, zal je dit meer lucht en ruimte geven. Je zult de situatie op een andere manier gaan ervaren, doordat je kind(eren) veel zaken positiever, anders en makkelijker gaan bekijken. Dit zal meer rust geven en een nieuwere kijk op je leven en het leven van je kind(eren). Schroom dus niet en roep een paar keer mijn hulp in!

adminEchtscheiding